Energi-renovering

ENERGI-RENOVERING AF DIN BOLIG

Varmeomkostningerne er en af de største variable omkostninger i vores boliger idag. Hvis vi kan halvere omkostningerne til varmen, får vi både et mere energivenligt hus og et mere komfortabelt hus.


Spørgsmålet er om det kan betale sig at energi-renovere huset. Nogle tiltag er dyre og besværlige, andre er enkle og forholdsvis billige.


Echinus kan udregne energibesparelsen for jer ved at foretage forskellige udregninger på udskiftning af f.eks vinduer, efterisolering af ydervægge og loft, etablering af varmeveksler og ventilationsanlæg.

FIND OS


Adresse: Echinus Arkitekter ApS

Herredsvejen 2, 3400 Hillerød

Email: rj@echinus.dk

Telefon: (+45) 40 20 35 85